Αλκιβιάδου 185, Πειραιάς

 

 

  210 45 36 144

 

Ακολουθήστε Μας

No products in the cart.

No products in the cart.

No products in the cart.

Πολιτική Απορρήτου

Πληροφορίες που συλλέγουμε:
 
Το “Getactive.gr” συλλέγει τα στοιχεία εκείνα που είναι απολύτως αναγκαία για την επικοινωνία μαζί σας, όπως το ονοματεπώνυμό σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, και τον αριθμό τηλεφώνου σας.
 
Σκοπός επεξεργασίας:
 
Ο σκοπός που συλλέγουμε τα ως άνω στοιχεία είναι αποκλειστικά για να επικοινωνούμε τα νέα για τις δράσεις μας, καθώς και να σας παρέχουμε το σχετικό πληροφοριακό υλικό και τις ενημερώσεις του “Getactive.gr”.
 
Τόπος και διάρκεια τήρησης:
 
Τα στοιχεία σας φυλάσσονται ασφαλή και τα διατηρούμε για χρονικό διάστημα που ορίζει η σχετική νομοθεσία.
 
Διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σε τρίτους:
 
Υπό την προϋπόθεση που λάβουμε την έγγραφη συναίνεση σας, το “Getactive.gr” θα κοινοποιήσει τα ανωτέρω στοιχεία σας σε άλλα μέλη του ή σε τρίτους που τυχόν τα έχουν αιτηθεί.
 
Τα δικαιώματά σας:
 
Το “Getactive.gr” σέβεται απόλυτα τα δικαιώματα σας παρέχοντας τη δυνατότητα να:
 
* αιτηθείτε ενημέρωση για το κατά πόσο τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία,
 
* αιτηθείτε τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων ή τη συμπλήρωση τους,
 
* αιτηθείτε τη διαγραφή, τον περιορισμό επεξεργασίας και τη φορητότητα των δεδομένων που σας αφορούν και να,
 
* εναντιωθείτε στην περαιτέρω επεξεργασία αυτών.
 
Μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας, υπάρχει η δυνατότητα αποστολής αιτήματος “Διαγραφή από ενημερώσεις”, η οποία οδηγεί στην εύκολη και άμεση διαγραφή σας από τη λήψη περαιτέρω επικοινωνίας.
 
Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, καθώς επίσης και για οποιαδήποτε ενημέρωση σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε, επίσης, μαζί μας στο [info@getactive.gr]
 
Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος σας εντός εύλογης προθεσμίας και πάντως όχι αργότερα του ενός (1) μηνός από την ταυτοποίηση του υποβληθέντος αιτήματος, ενημερώνοντας σας γραπτώς για την ικανοποίηση του ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση του σχετικού δικαιώματος, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσοτέρων εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων σας, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.
 
Επιπλέον, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζεται κάποιο δικαίωμα σας ή έννομη υποχρέωση του “Getactive.gr” αναφορικά με την προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δύνασθε να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή ήτοι, στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).
Call Now Button