Μενού χωρίς γλουτένη

Η εκπαίδευση απευθύνεται σε όσα εστιατόρια/σχολεία ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γνώση στα πρωτόκολλα ασφαλείας και την ανάπτυξη ενός προγράμματος για ενήλικες και παιδιά που πάσχουν από κοιλιοκάκη.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει:

✓ βέλτιστες πρακτικές για αποθήκευση σε ξηρό και κρύο χώρο, ανάπτυξη μενού και ανησυχίες για εξοπλισμό. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους διασταυρούμενης επαφής και βήμα προς βήμα για την αποφυγή της εμφάνισής του.

εκπαίδευση προσωπικού υπηρεσίας τροφίμων να εντοπίζει συστατικά που περιέχουν γλουτένη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που μπορεί να μην είναι άμεσα εμφανή.

μενού ελεύθερης γλουτένης με πιστοποιημένες συνταγές (σνακ, κυρίως γεύμα, γλυκό).

εκπαίδευση προσωπικού για την προετοιμασία γευμάτων σύμφωνα με προδιαγραφές που ορίζει η Ευρωπαϊκή νομοθεσία καθώς και ειδική ενημέρωση για απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με το μενού και την καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών που πάσχουν από κοιλιοκάκη.

Η Διαιτολόγος – Διατροφολόγος Δέσποινα Μαρσέλου είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια προσωπικού εστιατορίου από τον Αγγλικό σύλλογο κοιλιοκάκης (coeliac U.K).

Πιστοποιητικό παρακολούθησης διαθέσιμο.